รับสมัครงานครับ

หน้านี้จะขอลงบันทึกข้อมูลการรับสมัครงานไว้นะครับ เกือบทั้งหมดจะเป็นในรูปแบบของ Freelance รับผิดชอบกันเป็นโปรเจค ๆ ไป และเป็นการทำงานแบบ Work form Home เกือบ 100% ครับ

ผมจะลงชนิดของงานและความต้องการไว้ ใครที่สนใจคิดว่ามีนิสัยแห่งการทำงานที่ใกล้เคียงกัน ก็สามารถส่งอีเมลเล่าเรื่องราวของคุณ และแจ้งเรทราคาค่าตัวและสิ่งที่อยากได้รับสิ่งที่อยากทำมาได้ที่อีเมล info@deeboon.com

ไม่จำกัดอายุนะครับ พี่ ๆ ท่านใดที่เกษียนแล้วแต่ยังเสียดายความรู้และประสบการณ์ ยังอยากทำงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอยู่ก็ยินดีอย่างมากครับ หรือคนที่อาจจะมีประสบการณ์ทางด้านอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับชนิดงานที่ผมระบุไว้ แต่คิดว่าเคมีตรงกัน ก็สามารถส่งความต้องการมาคุยกันได้นะครับ

การทำงานของเราจะต้องตั้งอยู่บนฐานที่ต้องได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ให้ครบและวินทั้ง 3 ฝ่ายเสมอนะครับ คือ ผู้ทำงาน บริษัท และลูกค้า เราจะไม่ให้ขาดในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลย

Project Director

งานนี้จะเน้นเรื่องจิตวิทยาการบริหารจัดการงานกับทีม สามารถสร้างแผนการทำงานและกำหนดเป้าหมายของงาน ตาม Solution กระบวนการทำงานต้นแบบที่ผมวางไว้ได้ครับ

วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างปราดเปรื่อง อ่านเกมส์อ่านปัญหาได้ขาด มีความเข้าใจกับข้อจำกัดต่าง ๆ ในธรรมชาติของการทำงาน

ตัวงานส่วนใหญ่งานจะเกี่ยวกับเว็บไซต์ครับ จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดี ภาษาอังกฤษดี ที่นี่เราไม่ใช้ระบบ AE ในการทำงานครับ (ผมคิดว่าเนื้องานมันซ้ำกัน) แต่เราจะให้ Project Director และทีมสื่อสารตรงกับลูกค้าเลย ที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจได้มากกว่า

ผู้ที่ไม่เคยทำงานด้านดิจิทัลหรือเทคโนโลยี ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เจาะลึกด้านนี้ครับ เพราะจะมีผู้ช่วยดูแลโครงการคอยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเฉพาะ และให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่แล้ว งานจะเน้นด้านการจัดการ และการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

Digital Marketing Director

งานนี้จะดูแลงานและบริหารจัดการโปรเจคขนาดใหญ่ครับ หัวใจคือต้องการให้สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้ ผ่านกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น ผู้ที่ไม่เคยผ่านงานดิจิทัลมาก่อน ก็จะมีผู้ช่วยดูแลโครงการคอยให้ความรู้เพิ่มเติมในทุกจุดครับ

สำคัญมาก ๆ คือต้องมีความเข้าใจในเรื่องการขายและการตลาดอย่างถ่องแท้ เคยผ่านประสบการณ์ในการทำได้มาแล้วแบบจับต้องได้ ค้นพบกุญแจสำคัญผ่านการลงมือทำของตัวเองมาแล้ว ว่าสิ่งที่จะทำให้การขายประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

ตัวงานบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับ data มีการนำข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้คนที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ นำมาวิเคราะห์ นำมาสร้างเป็นแคมเปญการตลาด หรือออกแบบโมเดลธุรกิจได้ และสามารถออกแบบ marketing funnel ได้ตามข้อจำกัดของธุรกิจต่าง ๆ ได้ครับ สุดท้ายคือภาษาอังกฤษต้องเป๊ะครับ

Copywriting

เนื้องานไม่ต้องการสำบัดสำนวนเลิศหรู แต่ต้องเก่งในเรื่องของการเขียนให้เกิดความรู้สึกได้ จะมีงานอยู่สองรูปแบบนะครับ

หนึ่ง งานแปลงสาร ทำเนื้อหาของโปรไฟล์บริษัทแบบธรรมดา ๆ ให้เป็นการงานเขียนแบบสื่อสารเชิงการตลาด

สอง งานเขียนเพื่อขาย จะเป็นการสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่ เขียนเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าให้ได้ จะมีผู้ช่วยเหลือคอยให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนและโจทย์การขาย เช่น องค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้เขียนแล้วขายสินค้าได้เลยด้วยตัวหนังสือล้วน ๆ

Salesman

ตัวงานมีเท่านี้ครับ "ขายโปรเจคทางด้านดิจิทัลให้กับธุรกิจขนาดใหญ่" ไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง ไม่จำเป็นต้องบุคลิกดี เพียงขอแค่ให้เข้าใจหัวใจของการขายก็พอแล้วครับ ต้องรู้ถึงปัญหาของลูกค้าให้ได้ สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจและไห้ข้อมูลตามที่เขาต้องการได้ ไม่ยัดเยียดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ มีกระบวนการขายของตัวเองแบบชัดเจน ทำกี่ครั้งก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกครั้งแบบจับต้องได้ (ขายเก่งนั่นเอง) และมีวิธีในการหาช่องทางการติดต่อถึงผู้ตัดสินใจซื้อได้ครับ

Designer

สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีในการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ครับ (อยากให้เลยจากโซนที่ว่าโยน Reference ให้ลูกค้าเลือกเพื่อวัดความต้องการ)

ตัวงานจะต้องมีการสื่อสารและอธิบายงาน เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าได้ ให้คำปรึกษาได้ ฟันธงได้ แบบไหนควรทำ แบบไหนไม่ควรทำ เข้าใจถึงการออกแบบขั้นสูง ที่ทำให้เกิดความรู้สึกพิเศษของงานให้เกิดขึ้นมาได้ครับ

ชนิดของงานออกแบบ

Website

Coporate Identy Design

Graphic Design

แปลภาษา

ต้องการคนแปล ไทย-อารบิก และ ไทย-อังกฤษครับ

เนื้องานจะมี 2 แบบ คือ แปลบทความ กับ ตอบอีเมล

การทำงานไม่อยากให้เกิดการแปลแบบคำต่อคำ หรือประโยคต่อประโยค แต่อยากให้เกิดการแปลแบบใจความเป็นชุด ๆ ไป เช่น อ่านหนึ่งย่อหน้า แล้วก็นำมาเล่าเรื่องตามสำนวนถนัดของผู้แปลได้เลย ไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดการตรงเป๊ะในทุกคำ เนื้อหาที่ได้จะออกมาเป็นธรรมชาติมากกว่า ขอเพียงให้ผู้อ่านได้เข้าใจหัวใจของเนื้อหาก็พอแล้วครับ

Deeboon