สวนอินทรีย์

A collection of 5 post

เราต้องการหน้าดินที่สมบูรณ์กลับคืน เพื่อแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน

แม้เราจะหยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวันนี้ ก็ไม่ได้ช่วยดึงมันกลับลงมา ความร้อนของอุณหภูมิของโลกจะยังคงเท่าเดิม เรื่องเล่านี้จะเล่าถึงวิธีที่เราสามารถลดคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกลงได้ และสามารถช่วยเยียวยาแก้ไขภาวะโลกร้อนได้ครับ

เราต้องกังวลระดับไหน เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและอุณหภูมิของโลก

เรื่องเล่าบทนี้จะพยายามทำให้คนได้มองเห็นเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านี้โลกเราเป็นแบบไหน ปัจจุบันเป็นแบบไหน และอีกไม่กี่สิบปีต่อจากนี้จะเป็นแบบไหน ทำไมคนบางกลุ่มทั้งสายวิทยาศาสตร์ สายอนุรักษ์ ถึงบอกว่าโลกเราวิกฤติแล้วจากภาวะโลกร้อน และอีกไม่กี่ปีจากนี้เราควรทำตัวอย่างไร

การทำงานด้านความรู้สึก

อันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของผมในด้านการทำงานในระดับสูงก็ได้ครับ มันสามารถยกระดับการทำงานแบบดาดๆทั่วไป มาสู่ระดับคุณค่าขั้นสูงได้เลยครับถ้าเราเข้าใจมัน

หัวใจสำคัญกว่ารูปแบบ

อยากยากให้มองหารูปแบบ อยากง่ายมองหาหัวใจ มุมมองชุดความคิดที่ว่า การทำงานแบบหัวใจสำคัญกว่ารูปแบบ มีเล่าเรื่องเคสสตั๊ดดี้ที่ผมได้ทดลองทำและได้ผลดีมากครับ

ความมั่นคงสูงสุดในชีวิต คืออะไร?

ความมั่นคงสูงสุดในชีวิต คืออะไร? คำถามที่ผมถามตัวเอง และได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกาล

Deeboon